Ászf

Általános Szerződési Feltételek

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Nagy Andrea E.v. (székhely: 1091, Budapest Üllői út 161, adószám: 67227604 - 1 -43), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

 

Szolgáltató adatai:
Név: Nagy Andrea E.v.

Weboldal : https://www.naybeldress.hu

Székhely: 1091, Budapest Üllői út 161

Adószám: 67227604 - 1 -43

E-mail: 

Telefonszám: 0670-229-3319

 

1. Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről Fulfillment szolgáltatás webshopok számára

szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

2.1 A megjelenített termékek és szolgáltatások bármely honlapon feltüntetett elérhetőségünkön megrendelhetők.

A kínált termékek és szolgáltatások az alábbiak szerint kategorizálhatóak:

  • ruházati termékek

  • egyéb kiegészítők
     

2.2 A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak. A honlapon megvásárolható termékek és szolgáltatások díja 0% ÁFA-t tartalmaznak (egyéni vállalkozásunk alanyi adómentessége miatt). A weboldalon feltüntetett árak a felmerülő postaköltséget tartalmazzák.

3. Rendelési információk

3.1 A rendelést a https://naybeldress.hu/kosar/ oldal webáruházában, annak termékoldalain kezdeményezhet.

3.2 A megvásárolni kívánt termékek a termékoldalakon a választott méretben és mennyiségben helyezhetők a „kosárba”. A kosár tartalma a pénztárban https://naybeldress.hu/kosar/oldalon ellenőrizhető és módosítható a rendelés elküldése előtt.

3.3 A webáruházban kínált termékkínálat a szolgáltató által eladásra kínált termékekből tevődik össze, melyek rendelésre készülnek.

3.4 Szállítási/fizetési mód kiválasztása. Itt jelezheti, hogy milyen módon szeretne fizetni, és egyúttal szállítási és csomagkezelési szolgáltatásunkat is igénybe tudja venni. A szállítási és csomagkezelési szolgáltatás a megrendelt termékek a vásárló általi címre történő eljuttatásával kapcsolatban felmerülő adminisztrációs, pénzügyi és fizikai folyamatok lebonyolítását jelenti (például, de nem kizárólag: csomagolás, kiszállíttatás). Ezen szolgáltatás díját (a továbbiakban szállítási díj, vagy szállítási és csomagkezelési díj) a termékek webáruházban feltüntetett ára tartalmazza.

3.5 A rendelés során a személyes adatok megadása önkéntes, de bizonyos adatok megadása nélkül nem tudjuk fogadni a rendeléseket. A rendelés során megadott adatokat bizalmasan kezeljük, az itt elérhető adatkezelési nyilatkozat alapján. A honlapunkon történő vásárlással és egyéb funkciók használatával a felhasználók elfogadják az említett adatkezelési nyilatkozat és jelen Általános Szerződési Feltételek feltételeit.

A felhasználó, megrendelő felel a vásárlás, megrendelés során adott adatok valóságáért és pontosságáért, a rendelésre bocsátott adatok valótlanságából és pontatlanságából eredő károkért a megrendelő, felhasználó a felelős.

3.6 A rendelés elküldésével, például a “rendelés feladása”,  "fizetés" gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését. Ezzel a Felhasználó kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárban található termékek, szolgáltatások és a szállítási és csomagkezelési szolgáltatás megvételére. Az ajánlat részünkről történő elfogadása esetén a leadott megrendelés közte és Nagy Andrea E.v. között a termékekre vonatkozó adás-vételi szerződés és a szállítási és csomagkezelési szolgáltatás nyújtására irányuló szerződések létesülnek, ezáltal a létrejött szerződések tekintetében fizetési kötelezettsége keletkezik. Ezen szerződések elektronikus formában jönnek létre, papír alapon nem hozzáférhetőek. A megrendelés leadásával a felhasználó kinyilatkoztatja arra vonatkozó kérését is, hogy a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződések teljesítését azonnal kezdjük meg, tudomásul veszi továbbá, hogy ezen szerződésekben foglalt szolgáltatásokat a szolgáltató (Nagy Andrea E.v.) a megrendelés visszaigazolásakor elkezdheti teljesíteni.

A rendelés leadását követően a Felhasználó Paylike fizetéssel tudja rendezni a vásárlás költségét. Ennek teljesítésével válik teljessé és érvényessé a megrendelés.

Az elfogadott megrendelés elküldését követően felhasználó üzemeltetőtől visszaigazolást kap e-mailben a megrendelés fő adataival.

3.7 A vásárlásról kiállított számlát a küldemény tartalmazza papír formájában.

3.8 Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Felhasználót, vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

 

4. A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk

4.1 A megrendelés leadására bármikor lehetőség van. A rendelés feldolgozásának megkezdéséről a Felhasználó visszaigazolást, értesítést kap (e-mail formájában).

4.2 Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 20, maximum 30 munkanap.

4.3 A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében, melyről a Felhasználót a Szolgáltató köteles haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

 

5. Házhoz szállítással kapcsolatos információk

5.1 A rendelt termékek személyesen is átvehetők, de a Felhasználó választhat házhoz szállítást is. A házhoz szállítás postai úton történik. Ennek költségét a termékek webáruházban fentüntetett ára már tartalmazza.

 

A megrendelt termékek rendelés után készülnek el, melynek időtartama legfeljebb tizennégy nap. Az elkészülés után a Szolgáltató a terméket postára adja, mely eltérő időn belül, de magyarországi cím esetén legkésőbb tíz munkanapon belül megérkezik a Felhasználó által megadott postázási címre. A vásárlás teljesítése, a rendelt termék kézhez vétele így a kifizetés után maximum harminc nap.

5.2 A Szolgáltató a termék postai feladása után, a postai szolgáltatásra, esetleges múlasztásra felelősséget nem vállal.

6. Elállás joga

6.1  A Felhasználó / vevő és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

 

A Felhasználó az elállási vagy felmondási jogát a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Ha a Felhasználó a feltételeknek megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul visszaküldeni a következő bekezdésben részletezett címre és módon. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék(ek) visszaküldésének költségét a Felhasználónak kell viselnie.

A Felhasználó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

 

6.3 A Felhasználó nem gyakorolhatja elállási vagy felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. A Felhasználó köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.

 

7. Elállási és felmondási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató

7.1 Amennyiben a vásárlót a fentiek alapján adott szerződéstől való elállási vagy felmondási jog illeti meg és élni szeretne ezen jogával, azt a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-mintával, vagy más formátumú de egyértelmű, a szerződés, a visszaküldött termék(ek) és a fogyasztó hiteles beazonosítását lehetővé tevő, az elállási vagy felmondási szándékot kinyilvánító írásbeli nyilatkozatának és vele az elállással érintett termék adás-vételét igazoló eredeti számlát a Szolgáltató székhelyére (1091, Budapest Üllői út 161) a termék átvételtől számított 14 napon belül való eljuttatásának útján gyakorolhatja. Ezt megteheti a visszaküldött terméket tartalmazó küldeménybe helyezve is.

 

7.2. Az elállás gyakorlásakor a vásárló köteles a termék(ek)et az eredeti állapotban haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszaküldeni üzemeltető székhelyére postai úton ajánlott küldeményként, vagy futárszolgálat segítségével cégünk székhelyének címére. Egyéb módon, vagy a vállalkozás székhelyén kívüli címre küldött csomagok átvételét nem garantáljuk. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vásárlót terhelik, a portósan vagy utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni.

8. Vegyes rendelkezések

8.1 A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, a Polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

2021. 01. 10.

TOP